Monday, January 25, 2010

Tujhya veena

manabhovti bandhlela killa halkyashya varyachya zulkene dhasalto,
karaychi nahi mhatli aathvan tari aathvannincha saagar uchambalto.

kondun tari kashya thevaychya
hya sukhad aathvani tujhya majhya?

lakshya nahi dila tar aathvani shaanta rahatat
pan supt rahilya tari tya atrupt rahatat

rahava tari kasa, ekatra ki alipta?
alipta rahun ekatra ki ekatra rahun alipta?

ekatra rahilo tar alipta kasa rahata yenar?
kosalnarya paavsat korda kasa rahanar?

akdam achanak anek vavtali ekatrac uthtat
kadekot bandobastache, abhed watnarya killyache mag avsheshach urtat.......

me hi rahiley tasich, gola kartey manache, aathvaninche kan,
kahihi urla nahi tari ajunahi tujhyach maage ka dhavtay majha mann?

1 comment:

 1. Ajunhi tuzya aathavani datun yetat
  Ajunhi tyach kinari tuzhi vaat pahat ubha asto.
  Yenarya pratyek latela mi hech vichart asto
  Tithe rahnarya mazya preysila mazi aathvan yete ka?

  Virlanarya pratyek latet tuzya payanche thase shodat asto
  Kinaryala yenarya pratyek latela aaplya prema baddal sangat asto.

  Bhale asshil dur tu, Pan tu nehmi mazya rudayat astes.
  Tya god god (sweet) aathvanina nehamich ukali futleli aste.

  Asa ekhi divas jat nahi jevha tuzhi aathvant yet nahi
  Tuzya ya aathvaninchya janglat ethe me ektach firat asto

  Ethe fulnarya pratyek palvila aaplya premache naav de asto
  Panan var utarleya pratyek davanmadhye tuza chehra pahat asto.

  Aaplya hya jangalat paus (rain) panyachi garaj naste.
  Karan, tu dilelya bharpur aathvanit aaple he jangal fulat aste.

  ... to be continued

  ReplyDelete